Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

21 tuổi và những suy nghĩ!!!

HELLO
Các bạn biết đấy, 21 tuổi là độ tuổi phát triển bản thân, rất quan trọng đối với cả quảng đời còn lại của mỗi chúng ta. Đây cũng là độ tuổi khá là nhạy cảm về gia đình, tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, sức khỏe. Tôi tuy cũng chỉ là 21 tuổi nhưng t có thể nhận thức được tầm quan trọng của nó. Đây sẽ là nơi tôi bắt đầu viết về bản thân tôi, viết về đầy đủ thể loại như tính cách, suy nghĩ, bạn bè, ứng xử, những điều bức xúc. v.v...
P/s: các bạn có thể đọc thêm về tôi tại http://malumdongtien.blognhansu.com/2015/03/10/hello-human-resource-world/
THANK YOU!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét